Tel.: +421 904 897 628

RealSoft WEB Web s inzerátmi nehnuteľností zo systému RealSoft!
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s webom už do 24 hodín!

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou NEXTreal, s.r.o.

 

Realitnou kanceláriou NEXTREAL, S.R.O. sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy s klientom uzatvorenej so spoločnosťou NEXTREAL, S.R.O.

Kontaktné údaje:

Tel: 0904 897 628

Email: kabelacova-ZVNC-nextreal.sk

 

  • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou NEXTREAL, S.R.O. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie NEXTREAL, S.R.O.
  • Realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou NEXTREAL, S.R.O. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
  • Reklamácia bude realitnou kanceláriou NEXTREAL, S.R.O. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. s klientom písomne nedohodne inak.
  • Reklamáciu môže realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
  • Pokiaľ realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie NEXTREAL, S.R.O. nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
  • Pokiaľ realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Spoločnosť NEXTREAL, S.R.O. vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vykoná náležitú nápravu podľa potreby klienta.
  • Realitná kancelária NEXTREAL, S.R.O. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  • Tento reklamačný poriadok je záväzný pre realitnú kanceláriu NEXTREAL, S.R.O. na území Slovenskej republiky.
  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 07.07.2017.Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou NEXTREAL, S.R.O.

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2